Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych jest PBAMAR-POL SP. Z O.O. KRS: 0000081234, NIP: 7540403981, REGON: 004538156, ul. Graniczna 2, 45-587 Opole. Pani/Pana dane zbierane są w celu prowadzenia konta na platformie B2B. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz wyrażenia sprzeciwu. Szczegóły dotyczące przetwarzania dostępne są w na stronie www.bamar.pl w zakładce RODO.
Powrót